Vind, källare & trapphus

Vi har alla ett gemensamt ansvar för vissa utrymmen.

Det får absolut inte stå något som helst i gångar eller i trapphus. Detta är både för att förhindra anlagda bränder och för att inget ska hindra en eventuell utrymning. Enligt ”Lagen om skydd mot olyckor” är vi skyldiga att hålla dessa utrymmen fria.

På varje gård finns ett förrådshus för barnvagnar. Här får bara barnvagnar och föreningens saker finnas.

 

Vind och källare

Till varje lägenhet hör ett vinds- och ett källarförråd. Vid flytt är det lägenhetsinnehavarens skyldighet att se till att dessa är tömda. Sätt gärna ett hänglås på förrådet även om det inte används.

 

Toaletter

Det finns en toalett i källaren i varje hus. Var vänliga städa efter er om ni använt dessa.

Integritetspolicy

Personuppgiftsansvar

Bostadsrättsföreningen Solhus är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats och för att hantera utskick av våra nyhetsbrev. Information om hur du kontaktar oss finns längst ner på sidan.

Anmälan till Nyhetsbrev

Personuppgift (e-postadress) som lämnas i samband med anmälan om intresse av vårt nyhetsbrev sparas bara så länge som du vill. När du avanmäler dig så tar vi bort dina personuppgifter. Personuppgifter (namn, telefonnummer, lägenhetsnummer och e-postadress) som lämnas i samband med anmälningar till sammankomster som ordnas av föreningen eller vid bokning av gästrummet §sparas så länge som det krävs för vår administration. I användningen av vissa program för nyhetsbrev och register kan vi komma att dela personuppgifter med leverantörer till Bostadsrättföreningen Solhus. Bostadsrättsföreningen Solhus har tecknat Underbiträdesavtal enligt Dataskyddsförordningen GDPR för behandling av personuppgifter med föreningens leverantörer.

Rätt att begära information

Vill du veta om hur Bostadsrättsföreninen Solhus behandlar personuppgifter om dig, skicka en begäran till info@brfsolhus.se. Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om dig hos Bostadsrättsföreningen Solhus och att få uppgifter rättade och raderade, förutsatt att det inte längre finns någon rättslig grund för dess fortsatta behandling.