Bredband och TV

Bredband och TV

Bredband & Tv box

Brf Solhus har fiberanslutning och använder sig av Bahnhof som internet & tv leverantör (Sappa).

Bredband och ett grundutbud av 12 tv-kanaler räknas in i månadsavgiften. Hastigheten ska vara 1000 mbit/s uppströms –1000 mbits/s nedströms men är lägre vid användning av Wi-fi.

Varje lägenhet är utrustad med en router och en tv-box (Sappa) som alltså tillhör föreningen och lägenheten. Vid flytt skall dessa lämnas kvar och överlåtas till nästa ägare.

Vid problem med fiberleveransen kontakta Bahnhof via 010-510 00 00 eller www.bahnhof.se

010-510 00 00

 

Integritetspolicy

Personuppgiftsansvar

Bostadsrättsföreningen Solhus är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats och för att hantera utskick av våra nyhetsbrev. Information om hur du kontaktar oss finns längst ner på sidan.

Anmälan till Nyhetsbrev

Personuppgift (e-postadress) som lämnas i samband med anmälan om intresse av vårt nyhetsbrev sparas bara så länge som du vill. När du avanmäler dig så tar vi bort dina personuppgifter. Personuppgifter (namn, telefonnummer, lägenhetsnummer och e-postadress) som lämnas i samband med anmälningar till sammankomster som ordnas av föreningen eller vid bokning av gästrummet §sparas så länge som det krävs för vår administration. I användningen av vissa program för nyhetsbrev och register kan vi komma att dela personuppgifter med leverantörer till Bostadsrättföreningen Solhus. Bostadsrättsföreningen Solhus har tecknat Underbiträdesavtal enligt Dataskyddsförordningen GDPR för behandling av personuppgifter med föreningens leverantörer.

Rätt att begära information

Vill du veta om hur Bostadsrättsföreninen Solhus behandlar personuppgifter om dig, skicka en begäran till info@brfsolhus.se. Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om dig hos Bostadsrättsföreningen Solhus och att få uppgifter rättade och raderade, förutsatt att det inte längre finns någon rättslig grund för dess fortsatta behandling.