Bredband och TV

Bredband och TV

Bredband & Tv box

Brf Solhus använder sig av Bredbandsbolaget ( Telenor ) som internet & tv leverantör.

Bredband kostar 150 kr och räknas in i månadsavgiften. Hastigheten ska vara 100 mbit/s uppströms –10 mbits/s nedströms

Det finns tre alternativ. Alternativ 1: Vid av flytt ringer säljaren Telenor och avslutar sitt abonnemang samt skickar tillbaka bredbandsrouter n och tv boxen. Alternativ 2: Säljaren kommer överens med köparen om att lämna kvar bredbandsrouter och tv box. Ett överlåtelseavtal måste då skickas in till Telenor. Detta avtal finner ni på Telenors hemsida. Alternativ 3: Om ni valt alternativ nr 1 ringer köparen in och beställer en ny bredbandsrouter samt tv box. Uppge er gatuadress samt lägenhetsnummer.

Ny medlem: Teckna avtal genom att skicka in nedanstående formulär eller ring 0770-777000. För dosan betalar du bara frakt, 96 kr.

Kontaktformulär Bredbandsbolaget

 

TV

Föreningen har sagt upp Comhems analoga basutbud. Detta innebär att ni inte har några kanaler längre via Comhem. Det ni behöver göra är att kontakta Telenor och be dom skicka ut en router till er. Mer information om TV basutbud.

Integritetspolicy

Personuppgiftsansvar

Bostadsrättsföreningen Solhus är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats och för att hantera utskick av våra nyhetsbrev. Information om hur du kontaktar oss finns längst ner på sidan.

Anmälan till Nyhetsbrev

Personuppgift (e-postadress) som lämnas i samband med anmälan om intresse av vårt nyhetsbrev sparas bara så länge som du vill. När du avanmäler dig så tar vi bort dina personuppgifter. Personuppgifter (namn, telefonnummer, lägenhetsnummer och e-postadress) som lämnas i samband med anmälningar till sammankomster som ordnas av föreningen eller vid bokning av gästrummet §sparas så länge som det krävs för vår administration. I användningen av vissa program för nyhetsbrev och register kan vi komma att dela personuppgifter med leverantörer till Bostadsrättföreningen Solhus. Bostadsrättsföreningen Solhus har tecknat Underbiträdesavtal enligt Dataskyddsförordningen GDPR för behandling av personuppgifter med föreningens leverantörer.

Rätt att begära information

Vill du veta om hur Bostadsrättsföreninen Solhus behandlar personuppgifter om dig, skicka en begäran till info@brfsolhus.se. Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om dig hos Bostadsrättsföreningen Solhus och att få uppgifter rättade och raderade, förutsatt att det inte längre finns någon rättslig grund för dess fortsatta behandling.