Tvättstugor

brf solhus tvättstugor

Det finns två tvättstugor i varje hus

Den ena har två tvättmaskiner, en torktumlare och ett torkskåp. Den andra har tre tvättmaskiner, en torktumlare, ett torkskåp och en mangel. Till bägge tvättstugorna finns separat torkrum.

Du får bara boka en tvättstuga åt gången.

Du får tvätta mellan 07.30 och 21.00 varje dag. Respektera tvättiderna! Kom i håg att det finns lägenheter direkt ovanför.

tvättstugor

Bokning sker på följande sätt

 • Utanför varje tvättstuga finns en bokningslista.
 • Tvättstugan/torkrummet kan bokas max 5 timmar per gång ( undantag första morgonpasset som ger en halvtimma extra ).
 • Sammanslagna lägenheter får boka 7 timmar per gång.
 • Torkrummet får man ha 1 timme efter avslutad tvättid.
 • Tiden bokar du med ditt lägenhetsnummer. Nummerförteckning finns vid bokningslistan.
 • Det är tillåtet bryta ett tvättpass över natten och fortsätta nästa morgon; sammanlagd tvättid dock max fem timmar.
 • Annan medlem får ta tvättiden om en bokad tid inte används inom 1,5 timme.

I varje tvättpass ingår städning

 • Sopa golven, både i tvättstugan och i torkrummet
 • Torka av tvättmaskiner
 • Torka av bänkskiva
 • Släng skräp i rätt behållare

När något är trasigt i våra tvättstugor:
Sätt en lapp på den trasiga maskinen. Skriv datum. Meddela vaktmästare eller förvaltaren. Se kontaktuppgifter längst ner på webbsidan eller i er entré.

Integritetspolicy

Personuppgiftsansvar

Bostadsrättsföreningen Solhus är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats och för att hantera utskick av våra nyhetsbrev. Information om hur du kontaktar oss finns längst ner på sidan.

Anmälan till Nyhetsbrev

Personuppgift (e-postadress) som lämnas i samband med anmälan om intresse av vårt nyhetsbrev sparas bara så länge som du vill. När du avanmäler dig så tar vi bort dina personuppgifter. Personuppgifter (namn, telefonnummer, lägenhetsnummer och e-postadress) som lämnas i samband med anmälningar till sammankomster som ordnas av föreningen eller vid bokning av gästrummet §sparas så länge som det krävs för vår administration. I användningen av vissa program för nyhetsbrev och register kan vi komma att dela personuppgifter med leverantörer till Bostadsrättföreningen Solhus. Bostadsrättsföreningen Solhus har tecknat Underbiträdesavtal enligt Dataskyddsförordningen GDPR för behandling av personuppgifter med föreningens leverantörer.

Rätt att begära information

Vill du veta om hur Bostadsrättsföreninen Solhus behandlar personuppgifter om dig, skicka en begäran till info@brfsolhus.se. Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om dig hos Bostadsrättsföreningen Solhus och att få uppgifter rättade och raderade, förutsatt att det inte längre finns någon rättslig grund för dess fortsatta behandling.