Styrelse

Följande medlemmar ingår i Brf Solhus styrelse fr.o.m 2021-06

Ordförande: Mette de la Motte
Vice ordförande: Christian Schultze
Sekreterare: Fredrik Eklund
Kassör: Oscar Hallgren Johansson
Ledamot: Emilia Carlqvist

Suppleanter:
Lennart Johansson
Per Åkerberg

Revisor:
Sofia Cederblad

Brf Solhus Styrelse

Du når styrelsen på följande sätt:

 

Felanmälan sker till Sekant AB. 
Sekant fastighetsservice 040-6110084
info@sekant.se
eller via appen Sekant Felanmälan.
Kontakt till fastighetsskötare:
0736-480 274
eller mail aso@sekant.se, w
ebb: www.sekant.se

 

Integritetspolicy

Personuppgiftsansvar

Bostadsrättsföreningen Solhus är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats och för att hantera utskick av våra nyhetsbrev. Information om hur du kontaktar oss finns längst ner på sidan.

Anmälan till Nyhetsbrev

Personuppgift (e-postadress) som lämnas i samband med anmälan om intresse av vårt nyhetsbrev sparas bara så länge som du vill. När du avanmäler dig så tar vi bort dina personuppgifter. Personuppgifter (namn, telefonnummer, lägenhetsnummer och e-postadress) som lämnas i samband med anmälningar till sammankomster som ordnas av föreningen eller vid bokning av gästrummet §sparas så länge som det krävs för vår administration. I användningen av vissa program för nyhetsbrev och register kan vi komma att dela personuppgifter med leverantörer till Bostadsrättföreningen Solhus. Bostadsrättsföreningen Solhus har tecknat Underbiträdesavtal enligt Dataskyddsförordningen GDPR för behandling av personuppgifter med föreningens leverantörer.

Rätt att begära information

Vill du veta om hur Bostadsrättsföreninen Solhus behandlar personuppgifter om dig, skicka en begäran till info@brfsolhus.se. Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om dig hos Bostadsrättsföreningen Solhus och att få uppgifter rättade och raderade, förutsatt att det inte längre finns någon rättslig grund för dess fortsatta behandling.