Att bo i en bostadsrättsförening

Det är lätt att glömma skillnaden mellan att ha nyttjanderätt i en bostadsrättsförening och att bo i en hyresrätt. Man betalar till exempel inte hyra utan en årsavgift uppdelad på 12 månader till föreningen!

Det är också viktigt att veta när ni tecknar hemförsäkring att ni då även ska teckna bostadsrättstillägget. Det kan bli väldigt dyrt vid till exempel en vattenskada om ni inte har detta tillägg.

Som bostadsrättsinnehavare har man både rättigheter och skyldigheter. Detta regleras såväl i lag som i våra stadgar. Föreningen har dessutom en del ordningsregler. Läs mer under fliken Föreningen om vad som gäller.

Se Bostadsrättslagen.

Som medlem har man ett eget ansvar att hålla sig informerad och ta reda på vad som gäller och vad som är på gång.

Det finns en styrelse som har ansvar för föreningen och underhåll av husen. Styrelsen har också ett ansvar att informera sina medlemmar och det finns en ambition att komma ut med cirka fyra nummer av Infobladet per år.

 

 

Brandvarnare

Räddningsverket har beslutat att fastighetsägare ska förse varje bostad med brandvarnare. Brandvarnaren i din lägenhet tillhör alltså föreningen och får inte tas bort. Se också till att brandvarnaren har fungerande batterier – för allas säkerhet. Litiumbatteri rekommenderas.

Integritetspolicy

Personuppgiftsansvar

Bostadsrättsföreningen Solhus är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats och för att hantera utskick av våra nyhetsbrev. Information om hur du kontaktar oss finns längst ner på sidan.

Anmälan till Nyhetsbrev

Personuppgift (e-postadress) som lämnas i samband med anmälan om intresse av vårt nyhetsbrev sparas bara så länge som du vill. När du avanmäler dig så tar vi bort dina personuppgifter. Personuppgifter (namn, telefonnummer, lägenhetsnummer och e-postadress) som lämnas i samband med anmälningar till sammankomster som ordnas av föreningen eller vid bokning av gästrummet §sparas så länge som det krävs för vår administration. I användningen av vissa program för nyhetsbrev och register kan vi komma att dela personuppgifter med leverantörer till Bostadsrättföreningen Solhus. Bostadsrättsföreningen Solhus har tecknat Underbiträdesavtal enligt Dataskyddsförordningen GDPR för behandling av personuppgifter med föreningens leverantörer.

Rätt att begära information

Vill du veta om hur Bostadsrättsföreninen Solhus behandlar personuppgifter om dig, skicka en begäran till info@brfsolhus.se. Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om dig hos Bostadsrättsföreningen Solhus och att få uppgifter rättade och raderade, förutsatt att det inte längre finns någon rättslig grund för dess fortsatta behandling.