Insats och avgifter

Insats

Insats, eller grundavgift enligt äldre benämning, är den summa som medlem erlägger till bostadsrättsföreningen när bostadsrätten upplåts för första gången och den utgör då en del av föreningens finansiering av huset. Det vill säga för vår förening gällde detta för de som 1929 köpte en bostadsrätt i föreningen. Det är inte möjligt att få tillbaka insatsen utan det ekonomiska värde som bostadsrätten representerar får medlemmen istället ta ut genom att sälja bostadsrätten.
Enligt bostadsrättslagen skall insatsen anges i upplåtelseavtalet.

 

Medlemsavgift

Medlemsavgift/årsavgift erläggs till bostadsrättsföreningen för löpande kostnader. Avgiften ska täcka utgifter såsom el, vatten, försäkringar, räntor, skatter, fastighetsförvaltning, uppvärmning, renhållning m.m. Avgiften brukar delas upp så att den utgår per månad och man benämner den därför oftast som månadsavgift. Det är styrelsen som bestämmer avgiften.

 

Överlåtelseavgift och pantsättningsavgift

När en medlem överlåter sin bostadsrätt kan föreningen ta ut en överlåtelseavgift av den som tar över bostadsrätten. Avgiften avser täcka alla kostnader för administration som föreningen kan ha med anledning av överlåtelsen.
Pantsättningsavgift kan föreningen ta ut för sin administration när en bostadsrätt ska pantsättas.

Integritetspolicy

Personuppgiftsansvar

Bostadsrättsföreningen Solhus är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats och för att hantera utskick av våra nyhetsbrev. Information om hur du kontaktar oss finns längst ner på sidan.

Anmälan till Nyhetsbrev

Personuppgift (e-postadress) som lämnas i samband med anmälan om intresse av vårt nyhetsbrev sparas bara så länge som du vill. När du avanmäler dig så tar vi bort dina personuppgifter. Personuppgifter (namn, telefonnummer, lägenhetsnummer och e-postadress) som lämnas i samband med anmälningar till sammankomster som ordnas av föreningen eller vid bokning av gästrummet §sparas så länge som det krävs för vår administration. I användningen av vissa program för nyhetsbrev och register kan vi komma att dela personuppgifter med leverantörer till Bostadsrättföreningen Solhus. Bostadsrättsföreningen Solhus har tecknat Underbiträdesavtal enligt Dataskyddsförordningen GDPR för behandling av personuppgifter med föreningens leverantörer.

Rätt att begära information

Vill du veta om hur Bostadsrättsföreninen Solhus behandlar personuppgifter om dig, skicka en begäran till info@brfsolhus.se. Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om dig hos Bostadsrättsföreningen Solhus och att få uppgifter rättade och raderade, förutsatt att det inte längre finns någon rättslig grund för dess fortsatta behandling.