Föreningen

Föreningen Brf Solhus

Fastighet: Kapellryggen 2, Nikolaigatan 3 och Kapellgatan 16
Bostäder: 48  fördelade på 18 ettor och 30 tvåor

Fastighet: Kapellryggen 3, Nikolaigatan 5 och Kapellgatan 18
Bostäder: 47 fördelade på 18 ettor och 29 tvåor
Lokal: 1

Totalt antal lägenheter: 95
Lokal: 1
Sammanslagna lägenheter: 9

Fastigheterna byggdes år 1929 av Malmö Byggnadsgille och var de två första husen som uppfördes i kvarteret. Arkitekt var Carl Rosell. Stadsarkitekt vid denna arktitektoniska brytningstid var Erik Bülow-Hübe och i kvarteret Kapellryggen förverkligade han en av sina första planer med fristående parallellt placerade lamellhus. Husens placering är typisk för funktionalismens tankar där luft och ljus var viktiga. Föreningen fick just namnet Solhus. Själva byggnaderna är däremot klassisistiska med bland annat brutna tak, gesimser och friser.
I trapphusen finns vackra väggmålningar i medaljongform.

Du kan läsa mer om husens historia i Arkitekterna som formade Malmö av Tyke L Tykesson och Björn Magnusson Staaf.

År 1973 kläddes husen med eternitplattor men fasaderna återställdes vid en stor renovering 2009/2010.

Föreningen fick ett hedersomnämnande vid utdelningen av Stdsbyggnadspriset 2010, med bland annat motiveringen:

”Denna ambition av Bostadsrättsföreningen Solhus är lovvärd och skall uppmärksammas. I synnerhet då föreningen bemödat sig om att söka professionell hjälp i återställningsarbetet, både genom privata insatser men också genom kompetens ifrån kommunen. Här skall också nämnas att vid återställandet har enbart naturmaterial använts. Brf Solhus har genom sitt ambitiösa och medvetna arbetssätt blivit delaktig i att fortsatt skapa en attraktiv och hållbar stad och bostadshusen utgör ånyo ett värdigt tillskott till stadsmiljön i Malmö.”

År 2010 öppnade Citytunneln, ett stenkast från föreningen, och husen fick ett mycket centralt läge. Nu är det nära till allt! Nära till Konsthallen och Operan. Nära till shopping, caféer och restauranger. Nära till flera av stadens parker. Nära till skolor, dagis och fritidsaktiviteter. Nära till Köpenhamn, Kastrup och vidare ut i världen!

 

Renoveringar och andra förbättringsarbeten i föreningen

 • År 1990: Dränering av husgrunderna utmed gårdssidorna. Nya takbalkar i gamla pannrummet under gården mellan husen. Renovering av trädgårdarna. Gångarna stensätts
 • År 1992: Renovering av fönster
 • År 1999: Nya portar
 • År 2003: Ny elcentral
 • År 2004: Avloppsstammar, kök *(emaljerad gjutjärn)
 • År 2004: Nya tappvattenstammar (rostfritt stål)
 • År 2009: Renovering av ventilation
 • År 2009/2010: Renovering av fasader, tak, balkonger. Målning av fönster. Kompletterande dränering utmed gatorna. Tvättstugor och torkrum byggs om och utökas till fyra.
 • År 2011: Värmeslingor på taken för bättre vintersäkerhet
 • År 2012: Byta av alla termostater
 • År 2013: Injustering av värmesystemet
 • År 2014: Renovering av skorstenarna
 • År 2015: Relining av bottenavlopp i båda fastigheterna samt installation av elektroniska råttstopp vid dessa.
 • År 2016: Samtliga värmeledningsrör i källaren i båda fastigheter byttes ut och en sanering av asbest utfördes då man upptäckt asbest isoleringsmaterialet kring de gamla rören. Samtliga fönster, balkongdörrar och dörr till expeditionen i det röda huset målades. Ny tvättmaskin och två nya torkskåp av äldre modell byttes ut.
 • År 2017: Under 2017 avslutades totalrenoveringen av fönster och balkongdörrar i fastigheterna med linoljefärgsmålning. Under sommaren genomfördes en genomsyn av Lindholms värme av samtliga radiatorer i fastigheten. Nya fläktar installerades i torkrummen.
 • År 2018: Hösten 2018 genomfördes en ovk. Under året har ett antal undersökningar genomförts inför kommande renoveringsbehov. Planeringen har bla omfattat relining, indragning av fiber och porttelefoni samt framtagning av design till kommande skyltar i dörrar och glastavlor.

*Stammar i badrum besiktigade och ska spolas regelbundet.

Integritetspolicy

Personuppgiftsansvar

Bostadsrättsföreningen Solhus är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats och för att hantera utskick av våra nyhetsbrev. Information om hur du kontaktar oss finns längst ner på sidan.

Anmälan till Nyhetsbrev

Personuppgift (e-postadress) som lämnas i samband med anmälan om intresse av vårt nyhetsbrev sparas bara så länge som du vill. När du avanmäler dig så tar vi bort dina personuppgifter. Personuppgifter (namn, telefonnummer, lägenhetsnummer och e-postadress) som lämnas i samband med anmälningar till sammankomster som ordnas av föreningen eller vid bokning av gästrummet §sparas så länge som det krävs för vår administration. I användningen av vissa program för nyhetsbrev och register kan vi komma att dela personuppgifter med leverantörer till Bostadsrättföreningen Solhus. Bostadsrättsföreningen Solhus har tecknat Underbiträdesavtal enligt Dataskyddsförordningen GDPR för behandling av personuppgifter med föreningens leverantörer.

Rätt att begära information

Vill du veta om hur Bostadsrättsföreninen Solhus behandlar personuppgifter om dig, skicka en begäran till info@brfsolhus.se. Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om dig hos Bostadsrättsföreningen Solhus och att få uppgifter rättade och raderade, förutsatt att det inte längre finns någon rättslig grund för dess fortsatta behandling.