Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning regleras i Bostadsrättslagen och i Brf Solhus stadgar, § 10. Reglerna gäller all upplåtelse i andra hand, inte bara sådan man tar betalt för. Se Bostadsrättslagen.

 

Du måste alltid ha styrelsens tillstånd för att få hyra ut i andra hand. Tillstånd brukar beviljas för följande:

  • Prova på samboboende, max under ett år sex månader i taget.
  • Arbete på annan ort utanför pendlingsavstånd. Beviljas med ett halvår i taget.

 

Ansökan går till på följande sätt:

  • Fyll i nedanstående blankett.
  • Skicka den till info@brfsolhus.se eller lämna den i styrelserummet Nikolaigatan 5.
  • Du kommer att bli informerad om andrahandsuthyrningen godkänns eller ej inom max en månad.

 

Att tänka på vid andrahandsuthyrning:

  • Som innehavare av bostadsrätten är du hyresvärd.
  • Du är skyldig att ta del av information som gäller föreningen, hemsida och Infoblad.
  • Du måste se till att föreningen vid behov kan komma in i lägenheten.

 

Blankett för andrahandsuthyrning

Mer information om att hyra ut i andra hand.

Integritetspolicy

Personuppgiftsansvar

Bostadsrättsföreningen Solhus är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats och för att hantera utskick av våra nyhetsbrev. Information om hur du kontaktar oss finns längst ner på sidan.

Anmälan till Nyhetsbrev

Personuppgift (e-postadress) som lämnas i samband med anmälan om intresse av vårt nyhetsbrev sparas bara så länge som du vill. När du avanmäler dig så tar vi bort dina personuppgifter. Personuppgifter (namn, telefonnummer, lägenhetsnummer och e-postadress) som lämnas i samband med anmälningar till sammankomster som ordnas av föreningen eller vid bokning av gästrummet §sparas så länge som det krävs för vår administration. I användningen av vissa program för nyhetsbrev och register kan vi komma att dela personuppgifter med leverantörer till Bostadsrättföreningen Solhus. Bostadsrättsföreningen Solhus har tecknat Underbiträdesavtal enligt Dataskyddsförordningen GDPR för behandling av personuppgifter med föreningens leverantörer.

Rätt att begära information

Vill du veta om hur Bostadsrättsföreninen Solhus behandlar personuppgifter om dig, skicka en begäran till info@brfsolhus.se. Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om dig hos Bostadsrättsföreningen Solhus och att få uppgifter rättade och raderade, förutsatt att det inte längre finns någon rättslig grund för dess fortsatta behandling.