Fastighetsförvaltning & vaktmästare

Teknisk förvaltare i Brf Solhus fastighet är Sekant fastighetsservice.

Felanmälan via telefon 040-611 00 84, info@sekant.se eller via app Sekant Felanmälan 
Kontakt till fastighetsskötare via telefon 0736-480 274 eller mail aso@sekant.se, w
ebb: www.sekant.se

Jourtelefon, Örestads bevakning: 040-93 12 70 mellan 16.00 – 07.00 helg och röda dagar

Föreningens förvaltare och fastighetsskötare är uppdragsgivare åt föreningen och utför arbetsuppgifter som styrelsen tar beslut om. Föreningens fastighetsskötare har inte i uppgift att utföra uppdrag åt enskilda medlemmar utan arbetar för föreningen och har hand om skötseln av hus och gårdar.
Det fastighetsskötare kostnadsfritt gör i enskilda lägenheter är bara det som föreningen ansvarar för, exempelvis att byta packningar till kranar, lufta radiatorer och justera termostater. I övrigt kan fastighetsskötaren hjälpa dig som enskild medlem mot att du betalar Sekant för arbetet. Exempel på detta kan vara  byte av vitvaror, måleri och tapetsering, byte av vask, toalett etc. 

Under rubriken Hantverkare finns en lista på hantverkare som föreningen anlitar. Här hittar du pålitliga hantverkare som kan husen.

Integritetspolicy

Personuppgiftsansvar

Bostadsrättsföreningen Solhus är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats och för att hantera utskick av våra nyhetsbrev. Information om hur du kontaktar oss finns längst ner på sidan.

Anmälan till Nyhetsbrev

Personuppgift (e-postadress) som lämnas i samband med anmälan om intresse av vårt nyhetsbrev sparas bara så länge som du vill. När du avanmäler dig så tar vi bort dina personuppgifter. Personuppgifter (namn, telefonnummer, lägenhetsnummer och e-postadress) som lämnas i samband med anmälningar till sammankomster som ordnas av föreningen eller vid bokning av gästrummet §sparas så länge som det krävs för vår administration. I användningen av vissa program för nyhetsbrev och register kan vi komma att dela personuppgifter med leverantörer till Bostadsrättföreningen Solhus. Bostadsrättsföreningen Solhus har tecknat Underbiträdesavtal enligt Dataskyddsförordningen GDPR för behandling av personuppgifter med föreningens leverantörer.

Rätt att begära information

Vill du veta om hur Bostadsrättsföreninen Solhus behandlar personuppgifter om dig, skicka en begäran till info@brfsolhus.se. Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om dig hos Bostadsrättsföreningen Solhus och att få uppgifter rättade och raderade, förutsatt att det inte längre finns någon rättslig grund för dess fortsatta behandling.