Fastighetsförvaltning & vaktmästare

Vaktmästare och förvaltare i Brf Solhus fastighet är Sydsverige Entreprenad.

  • Telefon felanmälan: 040-630 62 50 mellan kl. 08:00-16:00 ( helgfria vardag )
  • Telefon förvaltare: 040-630 62 50 tryck 4 mellan kl. 08:00-16:00 ( helgfri vardag ) email till förvaltare: jonas.borna@sydsverigeab.se
  • Webb: www.sydsverigeab.se (dygnet runt). Klicka på denna länk för att komma till formuläret.
  • Jourtelefon: 040-93 12 70 mellan 16:00-07:00 samt helg och röda dagar

Meddelanden kan även lämnas i brevlådorna vid tvättstugorna.

Föreningens förvaltare är uppdragsgivare åt föreningen och utför arbetsuppgifter som styrelsen tar beslut om.

Föreningens vaktmästare har inte i uppgift att utföra uppdrag åt enskilda medlemmar utan vaktmästaren arbetar för föreningen och har hand om skötseln av hus och gårdar.

Det vaktmästaren kostnadsfritt gör i enskilda lägenheter är bara det som föreningen ansvarar för, exempelvis att byta packningar till kranar, lufta radiatorer och justera termostater. I övrigt kan vaktmästaren i mån av tid hjälpa dig som enskild medlem mot att du betalar Sydsverige Entreprenad för arbetet.

Sydsverige Entreprenad Vaktmästare

Under rubriken Hantverkare finns en lista på hantverkare som föreningen anlitar. Här hittar du pålitliga hantverkare som kan husen.

 

Integritetspolicy

Personuppgiftsansvar

Bostadsrättsföreningen Solhus är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats och för att hantera utskick av våra nyhetsbrev. Information om hur du kontaktar oss finns längst ner på sidan.

Anmälan till Nyhetsbrev

Personuppgift (e-postadress) som lämnas i samband med anmälan om intresse av vårt nyhetsbrev sparas bara så länge som du vill. När du avanmäler dig så tar vi bort dina personuppgifter. Personuppgifter (namn, telefonnummer, lägenhetsnummer och e-postadress) som lämnas i samband med anmälningar till sammankomster som ordnas av föreningen eller vid bokning av gästrummet §sparas så länge som det krävs för vår administration. I användningen av vissa program för nyhetsbrev och register kan vi komma att dela personuppgifter med leverantörer till Bostadsrättföreningen Solhus. Bostadsrättsföreningen Solhus har tecknat Underbiträdesavtal enligt Dataskyddsförordningen GDPR för behandling av personuppgifter med föreningens leverantörer.

Rätt att begära information

Vill du veta om hur Bostadsrättsföreninen Solhus behandlar personuppgifter om dig, skicka en begäran till info@brfsolhus.se. Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om dig hos Bostadsrättsföreningen Solhus och att få uppgifter rättade och raderade, förutsatt att det inte längre finns någon rättslig grund för dess fortsatta behandling.