Ohyra

Ohyra
Upptäcker du ohyra i din lägenhet är du skyldig att omedelbart vidta åtgärder och meddela styrelsen.
Vad är det jag fått in i lägenheten?
Studera gärna Anticimex förteckning över skadedjur för att försöka identifiera vilken sort du har och vilken åtgärd som ska vidtas.
Vanligt förekommande ohyra
Pälsänger
Kan flyga in i lägenheten, pälsängerns larver äter på ull och siden, oregelbundna hål är typiska skador som ofta misstas för att det gått hål i tvätten men kan bero på att pälsängerns larver har ätit sönder fibern med resultat i hål som syns först efter tvätt.. Förvara gärna känsliga plagg i klädpåsar.
Silverfiskar, vanlig och långsprötad
Silverfiskar är ofarliga men kan göra skador på pappersbaserade produkter som böcker, konst/grafik, fotoalbum, kartor, tapeter m.m.
  • Vanlig silverfisk uppträder oftast i badrum, städa med hett vatten och rengöringsmedel, skura ur golvbrunnen väl, även silens undersida. Finner du silverfisk på andra ställen än i badrummet så kan det vara ett varningstecken för en eventuell fuktskada, t.ex. i kök, läckande rör/diskmaskin
  • Långsprötad silverfisk har kommit in i vårt land på senare år och till skillnad från vanlig silverfisk så trivs denna i torrare miljö och kan förekomma i garderober och köksskåp där den äter av stärkelserika produkter. Den långsprötade silverfisken kan vara mycket besvärlig att bli av med, den känns igen på att den är betydligt längre än den vanliga silverfisken och den har längre spröt. Den är också en betydligt bättre klättrare och kan återfinnas uppe på väggar och i taket, i lådor och i specerier.
Se även Ohyra, Bostadsrätterna https://www.bostadsratterna.se/printpdf/343

Integritetspolicy

Personuppgiftsansvar

Bostadsrättsföreningen Solhus är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats och för att hantera utskick av våra nyhetsbrev. Information om hur du kontaktar oss finns längst ner på sidan.

Anmälan till Nyhetsbrev

Personuppgift (e-postadress) som lämnas i samband med anmälan om intresse av vårt nyhetsbrev sparas bara så länge som du vill. När du avanmäler dig så tar vi bort dina personuppgifter. Personuppgifter (namn, telefonnummer, lägenhetsnummer och e-postadress) som lämnas i samband med anmälningar till sammankomster som ordnas av föreningen eller vid bokning av gästrummet §sparas så länge som det krävs för vår administration. I användningen av vissa program för nyhetsbrev och register kan vi komma att dela personuppgifter med leverantörer till Bostadsrättföreningen Solhus. Bostadsrättsföreningen Solhus har tecknat Underbiträdesavtal enligt Dataskyddsförordningen GDPR för behandling av personuppgifter med föreningens leverantörer.

Rätt att begära information

Vill du veta om hur Bostadsrättsföreninen Solhus behandlar personuppgifter om dig, skicka en begäran till info@brfsolhus.se. Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om dig hos Bostadsrättsföreningen Solhus och att få uppgifter rättade och raderade, förutsatt att det inte längre finns någon rättslig grund för dess fortsatta behandling.